Opšti uslovi

Opšte

Opšti uslovi su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o trgovini , Zakonom o elektronskoj trgovini i dr.zakonima Republike Srbije koji regulišu ovu oblast.“ MojaUniforma Internet prodavnicom “ (u daljem tekstu “ internet prodavnica „) upravlja kompanija SP Medicina doo Beograd, koja je takođe pružalac usluga elektronskog poslovanja (u daljem tekstu “ trgovac „).

Ovi Opšti uslovi i pravila definišu rad internet prodavnice, prava i obaveze  gosta i registrovanog kupca  odnosno potrošača  kao i poslovni odnos između trgovca i potrošača posetioca  internet prodavnice.

Ovi Opšti uslovi predstavljaju I odredbe Ugovora o kupoprodaji  izmedju trgovca i potrošača  koji naručuju robu preko  elektronske prodavnice  MojaUniforma Internet prodavnica .

Kupovina u internet prodavnici može se izvršiti na 2 načina: kao gost ili registrovanjem i otvaranjem korisničkog naloga kao registrovani kupac. Registracijom u internet prodavnici, gost dobija korisničko ime koje je isto kao i njegova e-mail adresa i korisničku lozinku koju je korisnik sam postavio . Registracija je moguća i tokom procesa kupovine. Registrovani kupci kasnije mogu da uređuju svoje podatke, informacije o naručivanju i obaveštenja na svom korisničkom nalogu pritiskom na „Moj nalog“.

U slučaju kupovine bez registracije, gost može odabrati opciju „ Nastavi bez registracije “ i sa kupovinom postaje kupac.

 • KUPOVINA PROIZVODA U SVOJSTVU GOSTA

Veb-sajt nudi i funkciju kupovine proizvoda u svojstvu gosta. Ova vrsta kupovine podrazumeva da će od Vas biti zatraženi samo osnovni podaci koji su potrebni za obradu Vaše porudžbine. Po završetku postupka kupovine, biće Vam ponuđena mogućnost da se registrujete kao korisnik ili da nastavite kao neregistrovani korisnik.

Ponuda  robe

Zbog prirode internet poslovanja, ponuda  robe u internet prodavnici menja se i ažurira često i brzo. Uprkos nastojanju da se potrošaču obezbede precizne i tačne informacije o robi, može doći  na sajtu do slučajne greške u navodjenju cene, opisu ili stanju robe. U takvim slučajevima, ukoliko je  samo kreirana porudžbenica  ali nije potvrdjena,  trgovac će odmah stornirati tu porudžbenicu   zbog  slučajno i greškom netačno navedenih  bitnih podataka  o robi  , i o tome će odmah elektronski obavestiti  potrošača.Naročito bitni podaci su cena, sadržaj deklaracije robe, numerički broj artikla, način plaćanja i plaćanje,postojanje robe na zalihama i sl.

Cena i plaćanje

Cena proizvoda će u svakom trenutku biti navedena na našem veb-sajtu, osim u slučaju očigledne greške.
Iako nastojimo da navedemo tačne cene na veb-sajtu, greške su moguće. Ako primetimo grešku u ceni
bilo kog proizvoda koji ste naručili, o tome ćemo Vas obavestiti što je moguće ranije, objasnićemo Vam
grešku, navešćemo Vam pravu cenu i pružićemo Vam opciju da potvrdite ili otkažete porudžbinu. Ukoliko
ne uspemo da stupimo u kontakt sa Vama, nećemo obraditi porudžbinu, smatraćemo da je porudžbina
otkazana.

Cene navedene na veb-sajtu uključuju PDV, ali ne uključuju troškove isporuke koji se dodaju ukupnom
iznosu.

Cene su podložne izmenama u svakom trenutku. Međutim, osim kako je gore utvrđeno, promene neće
uticati na porudžbine za koje smo poslali Potvrdu porudžbine.
Kada odaberete sve artikle koje želite da kupite, oni će se dodati u Vašu korpu. Sledeći korak je obrada
porudžbine i njeno plaćanje. U tu svrhu, morate slediti korake postupka kupovine, navodeći ili potvrđujući
informacije koje se zatraže u svakom koraku.

Porudžbinu možete platiti kuriru gotovinom prilikom isporuke porudžbine, ili nama na račun pre slanja iste.

 • Isporuka robe

Trgovac priprema i šalje naručene proizvode u najkraćem mogućem roku, do 5 radnih dana nakon što je porudžbina potvrđena, i obaveštava o tome kupca.

Ukoliko roba ne bude isporučena  u napred navedenom roku , ugovor o kupoprodaji se smatra automatski raskinutim i trgovac je u obavezi da bez odlaganja, a najdalje u roku od 14 dana od dana isteka roka za dostavu robe, potrošaču vrati primljeni novčani iznos po osnovu cene robe, bez kamate. Potrošač nema prava na nekakvu naknadu štete  od trgovca zbog toga.

Od  trenutka zaključenja kupoprodajnog ugovora  sve cene i ostali uslovi kupovine su fiksni i nepromenljivi.

 • Pravo na odustajanje od kupovine, povrat porudžbine

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača kupac može u roku od 14 dana od dana prijema robe odustati od kupovine. Za odustajanje od ugovora dovoljna je pismena izjava kupca, Izjava za odustanak ugovora o kupoprodaji, upućena trgovcu u kojoj se jasno kaže da odustaje od ugovora.

Odustajanje od ugovora je moguće ukoliko je obavešten korisnički servis, br telefona +381 60/0530784, kao i ukoliko se izvrši povrat kupljene robe i to u roku do 14 dana od prijema porudžbine.  

Ako je kupac već primio robu i odustao od ugovora, dužan je primljenu robu vratiti trgovcu, neoštećenu, sa etiketama najkasnije u roku od 14 dana od obaveštenja o odustajanju od ugovora. Trgovac će obavestiti kupca o prispeću vraćene robe.

Transportne troškove povraćaja porudžbine snosi kupac, osim u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Pravila zamene/povraćaja

Zakonsko pravo na odustajanje od kupovine

 • Pravo na odustajanje od kupovine

Ako sklapate ugovor kao potrošač, imate pravo da raskinete Ugovor u roku od 14 dana bez navođenja
razloga.
Rok za odustajanje će isteći nakon 14 dana od dana kada Vi ili treća strana koja nije kurir i koju ste naveli
fizički primi robu ili, u slučaju kada se više proizvoda iz jedne porudžbine isporučuju zasebno, nakon 14
dana od dana kada Vi ili treća strana koja nije kurir i koju ste naveli fizički primi poslednji naručeni proizvod.

Međutim, ako nas obavestite o svojoj nameri odustajanja od Ugovora nakon zakonskog roka za
odustajanje, u svakom slučaju će biti potrebno da predate robu u roku od 30 dana od Potvrde slanja.

Ako odlučite da raskinete Ugovor, refundiraćemo uplatu koje smo primili od Vas, Vi snosite samo troškove vraćanja robe. Povraćaj ćemo izvršiti istim načinom plaćanja koji ste Vi upotrebili u početnoj transakciji, osim ako ste se izričito dogovorili drugačije.

U slučaju da ste izvršili uplatu u gotovini kuriru prilikom isporuke, način vraćanja novca će zavisiti
od izabranog načina povraćaja robe – u slučaju da izaberete povraćaj robe u prodavnici Moja Uniforma, vraćanje
novca će takođe biti izvršeno gotovinom, dok će u slučaju povraćaja robe preko kurira sredstva biti
povraćena na Vaš bankovni račun. Zaključivanjem kupoprodajnog ugovora, u skladu sa ovim uslovima, i
prihvatanjem ovih uslova, saglasni ste sa ovim načinom vraćanja novca u slučaju odustajanja. U svakom
slučaju, nećete imati troškove prilikom takvog povraćaja.

Proizvode ćete poslati, isporučiti ili predati u prodavnici ili prethodno dogovorenoj adresi.

U slučaju da vratite robu u ugovorenom periodu za pravo na odustajanje, nakon isteka zakonskog perioda
biće Vam vraćen samo iznos koji ste platili za navedene proizvode . Troškovi dostave Vam neće biti
nadoknađeni.

Imajte na umu da, nakon isporuke porudžbine, ako iskoristite svoje zakonsko ili ugovorno pravo odustajanja od kupovine i Vi organizujete prevoz vraćenih proizvoda, a mi nismo ponudili tu uslugu, ne možemo da preuzmemo rizik povezan s vraćenim paketom kada su u pitanju uzroci koji se ne mogu pripisati nama. U svakom slučaju, ništa u ovoj klauzuli ne utiče na Vaša zakonska prava.
Pored toga, ne zaboravite da ste odgovorni za sadržaj vraćenog paketa, npr. u slučaju da koristite neku od opcija za povraćaj proizvoda koje nudimo. U slučaju greške u sadržaju vraćenog paketa koja se ne može pripisati nama, imamo pravo da od Vas naplatimo odgovarajuće troškove ukoliko uspemo da Vam vratimo paket.
Nakon pregleda proizvoda obavestićemo Vas da li imate pravo na povraćaj plaćenih iznosa. Troškovi isporuke će biti refundirani kada se pravo na otkazivanje iskoristi u zakonskom roku i kada se svi relevantni proizvodi vrate. Povraćaj će biti isplaćen u najkraćem mogućem roku, a u svakom slučaju u roku od 14 dana od datuma kada ste nas obavestili o svojoj nameri otkazivanja kupovine
Bez obzira na navedeno, možemo da zaustavimo povraćaj novca dok ne primimo robu ili dokaz o tome da
nam je roba poslata, u zavisnosti od toga šta nastupi ranije.

 • Povraćaji oštećenih proizvoda

Ukoliko smatrate da isporučeni proizvod ne odgovora proizvodu koji je naveden u Ugovoru, morate odmah da nam se obratite pismenim putem na broj +381 60/0530784 ili +381 60/0530984 i da navedete detalje o proizvodu i šteti. Možete i da nam pošaljete imejl na info@mojauniforma.com.

Pažljivo ćemo pregledati vraćeni proizvod i obavestićemo Vas imejlom o tome šta smo otkrili u razumnom
roku. U slučaju da utvrdimo da je do neispravnosti proizvoda došlo pre nego što Vam je proizvod isporučen, imaćete pravo da odlučite da li želite da zamenite proizvod ili da Vam se refundira novac. S druge strane, ako do neispravnosti proizvoda došlo nakon što Vam je proizvod isporučen, moći ćemo da odlučimo da li se proizvod može zameniti ili imate pravo na refundiranje (u skladu sa situacijom). Povraćaj ili zamena proizvoda će se obaviti u najkraćem mogućem roku, a u svakom slučaju u roku od 14 dana od datuma kada smo Vam poslali imejl sa potvrdom da će se
povraćaj ili zamena obaviti.
Ako su nedostatak ili oštećenje potvrđeni na vraćenim proizvodima, obavićemo povraćaj celokupnog iznosa.
Sva prava priznata važećim zakonima su u svakom slučaju garantovana.

Autentičnost proizvoda

Kao ovlašćeni prodavac u internet prodaji, trgovac prodaje samo autentične proizvode .

Zaštita ličnih podataka

Trgovac preko Moja Uniforma internet prodavnice prikuplja lične podatke i obrađuje ih u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Sve informacije o obradi ličnih podataka i pravima korisnika i kupaca nalaze se u Politika privatnosti.

Ograničenje odgovornosti

Internet prodavnica nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće, kao i da koristi što verodostojnije fotografije artikala. Međutim, nije u mogućnosti da garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda kompletni, pouzdani, bez grešaka i da u potpunosti odgovaraju proizvodu.

 Sve  fotografije robe  su simbolične I približno odgovaraju izgledu robe, a potrošač nema prava ulagati reklamaciju  zbog toga što  isporučena roba  nije  apsolutno saglasna sa  objavljenom  fotografijom  na sajtu . 

Preuzimanje porudžbine

Moja Uniforma internet prodavnica sarađuje sa kurirskom službom Dexpress.

U slučaju da se odluči za lično preuzimanje u maloprodajnoj radnji Moja Uniforma, kupac je dužan da proizvode preuzme u roku od 3 radna dana od obaveštenja da su proizvodi spremni za preuzimanje. U slučaju da kupac ne preuzme proizvode u roku, trgovac će ga istim povodom kontaktirati putem ostavljenih kontakt podataka.

U slučaju isporuke kurirskom službom, uzimaju se u obzir uslovi isporuke koje kupac može proveriti prateći paket i njegov status pomoću koda pošiljke.

Saglasnost i promena uslova korišćenja

Korišćenjem naše internet prodavnice odnosno klikom na polje ,, potvrdi narudžbinu ,, potrošač izjavljuje da je obavešten o sadržaju ovih Opštih uslova I da ih u celini prihvata I saglasan je sa njima.

Sadržaj uslova korišćenja i prodaje možemo promeniti u bilo koje vreme bez prethodne najave i saglasnosti kupca. Neophodno je periodično proveravanje sadržaja ove stranice kako bi bili informisani o svim promenama. Svaka promena uslova korišćenja i prodaje biće objavljena na ovoj stranici i važi od momenta objavljivanja.

Podrazumevamo da ste time što koristite našu veb aplikaciju prethodno pročitali i saglasili se sa uslovima korišćenja, odnosno saglasili se sa Politikom privatnosti.

 • INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Prihvatate i saglasni ste sa time da sva autorska prava, registrovani zaštitni znakovi i druga prava intelektualnog vlasništva na svim materijalima ili sadržaju na ovom veb-sajtu pripadaju nama u svakom trenutku ili onima koji nam izdaju dozvolu za njihovu upotrebu. Navedene materijale možete da koristite samo u meri koju mi ili davaoci dozvole za korišćenje izričito navedemo. To Vas ne sprečava da koristite ovaj veb-sajt u meri koja je potrebna za kopiranje podataka u Vašoj porudžbini ili informacija za kontakt.

Ako naš veb-sajt sadrži linkove ka drugim veb-sajtovima i materijalima trećih strana, navedeni linkovi se pružaju samo u informativne svrhe i nemamo nikakvu kontrolu nad sadržajem tih veb-sajtova ili materijala. U skladu sa tim, ne prihvatamo odgovornost za štetu koja proizlazi iz njihove upotrebe.

 • VIRUSI, PIRATERIJA I DRUGI RAČUNARSKI NAPADI

Ovaj veb-sajt ne smete da koristite na neprikladan način namernim unošenjem virusa, Trojanaca, računarskih crva, logičkih bombi ili bilo kog drugog softvera ili tehnološki štetnog materijala. Ne smete da pokušavate da neovlašćeno pristupate ovom veb-sajtu, serveru na kom se stranica nalazi ili bilo kom serveru, računaru ili bazi podataka koji su povezani sa našim veb-sajtom. Obavezujete se da nećete napadati ovaj veb-sajt putem bilo kojeg napada koji za cilj ima onemogućavanja usluga ili putem napada u cilju distribuiranog onemogućavanja usluga.
Nepoštovanje ove Klauzule se smatra prekršajem kako je definisano važećim propisima. Prijavićemo svako nepoštovanje ovog propisa odgovarajućim organima vlasti i sarađivaćemo sa njima na utvrđivanju identiteta napadača. Takođe, u slučaju nepoštovanja ove Klauzule, odmah ćemo ukinuti odobrenje za korišćenje ovog veb-sajta. Nećemo snositi odgovornost ni za kakvu štetu koja proizlazi iz napada radi poništavanja usluge, virusa ili drugog softvera ili tehnološki štetnog materijala koji može uticati na Vaš računar, IT opremu, podatke ili materijale usled korišćenja ovog veb-sajta ili preuzimanja sadržaja sa ovog veb-sajta ili onih na koje Vas ovaj veb-sajt preusmeri.

 • DOGAĐAJI IZVAN NAŠE KONTROLE

Ne snosimo odgovornost ni za jedno neispunjavanje ili odlaganje ispunjavanja bilo kojih obaveza koje smo prihvatili prema Ugovoru ukoliko su uzrokovane događajima koji su izvan naše razumne kontrole („Viša sila“).

Viša sila obuhvata svaki čin, događaj, neuspešno izvršavanje, propust ili nesreću koja je izvan naše razumne kontrole, uključujući, između ostalog, sledeće:

 1. Štrajk, zatvaranje ili druge oblike protesta.
 2. Građanske nemire, pobune, invazije, terorističke napade ili terorističke pretnje, rat (objavljen ili neobjavljen) ili pretnju rata ili pripremu za rat.
 3. Požare, eksplozije, oluje, poplave, potrese, kolapse, epidemije ili druge prirodne katastrofe.
 4. Nemogućnost korišćenja železničkog, brodskog, vazdušnog ili motornog saobraćaja ili drugih transportnih sredstava, javnih ili privatnih.
 5. Nemogućnost korišćenja javnih ili privatnih telekomunikacionih sistema.
 6. Uredbe, dekrete, zakone, propise ili ograničenja bilo koje vlade ili organa vlasti.
 7. Štrajk, kvar ili nesreću u morskom ili rečnom saobraćaju, poštanskom saobraćaju ili drugoj vrstisaobraćaja.

Podrazumeva se da se naše obaveze koje proizlaze iz Ugovora obustavljaju tokom perioda u kom je Viša sila na snazi i biće nam omogućeno produženje roka u kojem možemo da ispunimo te obaveze u periodu koji je jednak periodu trajanja Više sile. Obezbedićemo sve razumne resurse kako bi se situacija Više sile završila ili kako bismo pronašli rešenje koje nam omogućava ispunjavanje naših obaveza prema Ugovoru uprkos situaciji Više sile.

Želimo vam prijatnu kupovinu u našoj internet prodavnici!