Reklamacije

Potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na kupljenu robu putem internet prodavnice usled nedostatka na kupljenoj robi, njene nesaobraznosti, pogrešno obračunate cene, kao i drugih razloga koji su predviđeni odredbama Zakona o zaštiti potrošača RS i Pravilnika o rešavanju reklamacija u Društvu.

Reklamacija je zapravo prvi korak u zaštiti potršača. Ovo pravo se ostvaruje tako što se prodavcu/pružaocu usluge dostavlja popunjen Obrazac za reklamaciju (tj. ZAHTEV ZA OTKLANJANJE NESAOBRAZNOSTI/REKLAMACIJA ). Ovo je zahtev koji potrošač neposredno upućuje trgovcu radi otklanjanja nesaobraznosti robe ili usluge, radi ostvarivanja prava iz garancije, zbog pogrešno obračunate cene ili radi otklanjanja drugih nedostataka za koje je odgovoran trgovac.

Potrošač takodje može da izjavi reklamaciju usmenim putem na prodajnom mestu ili na drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, kao i telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa (čl. 57 ZZP).

Sadržina reklamacije treba da obuhvati, pored podataka o potrošaču – podnosiocu reklamacije, podatke o konkretnoj robi ili usluzi, opis kvara, nedostatka ili manjkavosti, kao i opredeljeni zahtev potrošača za otklanjanje nedostatka (opravka, zamena, umanjenje cene ili povraćaj novca).

Ovom prilikom napominjemo da Zakonom nije propisana posebna forma reklamacije, niti je propisan njen obrazac, ali je potrebno da bude izjavljena u skladu s obaveštenjem trgovca o mestu i načinu prijema reklamacija. U suprotnom, trgovac može da tvrdi da nije primio reklamaciju, u slučaju spora.

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo kupce da u prisustvu kurira provere svoj paket. Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakovanju proizvoda odmah budu prijavljena kuriru koji Vam isporučuje robu a ukoliko je oštećenje takvo da je uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak delova nemojte potpisati prijem pošiljke.

Reklamacije i primedbe na artikle koji su predmet kupovine putem internet prodaje kupci mogu prijaviti:

  1. Lično u prodavnici MOJA UNIFORMA, Miloša Pocerca 29, 11000 Beograd
    Naši zaposleni u prodavnici će Vam pomoći da popunite reklamacioni list. Sledi obrada vaše primedbe od strane stručne službe za reklamacije. O postupku i odobravanju/odbijanju zahteva za reklamaciju bićete obavešteni na jedan od kontakata koje ste naveli u reklamacionom listu u roku od 10 radnih dana.
  2. Kurirskom službom
    Sledite uputstva za vraćanje pošiljke i prijavite reklamaciju na info@mojauniforma.com ili pozivom na broj 060/0530784
    Troškove isporuke snosi pošiljalac. Neće se prihvatati otkupne pošiljke.

    U slučaju povrata sredstava za odobrenu reklamaciju, refundiraće se iznos kupovine kao što je plaćena kupoprodajna cena u visini novčanog iznosa po reklamacionom fiskalnom računu. U slučaju odbijene žalbe, obavestićemo Vas i pozvati da preuzmete svoj proizvod  u prodavnici.